Tin tức Hàn Quốc


 

đề mục Việc học tiếng Hàn online ngày càng trở nên dễ hơn
người viết Admin
ngày tháng 2012-04-09
số người truy cập 673
hình
nội dung 제목 없음

 

 

문화체육관광부는 기존에 운영해오던 온라인 세종학당 한국어 학습 사이트인 누리-세종학당 (www.sejonghakdang.org)에서 제공하는 기존누리집서비스를 다국어 서비스 확대 개편하여 지난 2일 개통했다.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc vừa sửa đổi, mở rộng dịch vụ đa ngôn ngữ của dịch vụ “Ngôi nhà thế giới” – dịch vụ cơ bản được cung cấp từ website học tiếng Hàn trực tuyến của Trung tâm Sejong-nuri (www.sejonghakdang.org) đã được đưa vào sử dụng trong thời gian qua và ra mắt dịch vụ mới này vào ngày 2/4 vừa qua.


이번에 개통하는 누리집에는 다국어 서비스도 풍성하게 확대, 제공될 뿐 아니라 생생한 한국어 교육 자료가 종류별로 일목요연하게 정리되어 있어, 누리집에 들르는 세계 곳곳의 한국어 학습자와 교원들은 필요한 정보를 손쉽게 찾아볼 수 있다.

Trong lần ra mắt dịch vụ mới này, “Ngôi nhà thế giới” không chỉ cung cấp, mở rộng dịch vu đa ngôn ngữ mà các tài liệu học tiếng Hàn mới nhất cũng được sắp xếp theo từng lĩnh vực. Tất cả người học và giáo viên giảng dạy tiếng Hàn tại khắp nơi trên thế giới khi ghé thăm “Ngôi nhà thế giới” đều có thể dễ đang tìm thấy những thông tin cần thiết.

 

문화부가 새롭게 개편한 누리-세종학당에는 러시아어, 인도네시아어 등 2개 언어 누리집이 추가된다. 한국어, 영어, 중국어, 베트남어, 타이어, 몽골어 등 기존 6개의 다국어 누리집에 러시아어와 인도네시아어를 추가해 8개의 다국어 누리집으로 확대, 운영함으로써 더 많은 언어권의 사용자들이 한국어와 한국 문화를 접할 수 있게 된다.

 

Trang web của Trung tâm Sejong – nuri do Bộ Văn hóa vừa sửa lại  đã bổ sung thêm 2 thứ tiếng là: tiếng Nga, tiếng Indonesia. Ngoài 6 thứ tiếng đã có từ trước là: tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Mông Cổ, việc bổ sung thêm 2 tiếng nữa là tiếng Nga và tiếng Indonesia đã nâng tổng số tiếng của trang web này lên là 8 thứ tiếng.  Việc mở rộng nhiều ngôn ngữ như vậy giúp cho những người sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới có thể tiếp cận được với tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc.


기존의 누리집이 단방향 정보 전달에 머무른 데 반해 새로운 누리-세종학당에서는 온라인 강좌 학습자 간, 학습자 교사 간 의견을 나누면서 함께 한국어와 한국문화를 공부할 수 있도록 쌍방향 정보 소통형 콘텐츠를 제공한다는 점에서 주목할 만하다.

 

Khác với “Ngôi nhà Thế giới” trước kia chỉ dừng lại ở việc chuyển tại thông tin một chiều, “Ngôi nhà Thế giới” bản mới của Trung tâm Seojong-nuri đáng chú ý ở điểm đem lại những nội dung thông tin hai chiều để những người học và dạy tiếng Hàn online có thể trao đổi ý kiến và cùng nhau học tiếng Hàn và tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc.또한 디지털교육자료관은 한국어 교원들이 다양한 한국어 교육 자료를 기증하거나 내려 받을 수 있도록 설계되어 누리-세종학당이 제공하는 멀티미디어 자료에만 의존하던 교원들의 다양한 교육 자료의 갈증을 없애 줄 전망이다.

 

Ngoài ra, mục “Tài liệu giáo dục kỹ thuật số” được thiết kế để các giáo viên tiếng Hàn có thể tặng hoặc nhận các tài liệu giáo dục tiếng Hàn đa dạng. Trung tâm Sejong –nuri cũng dự kiến sẽ đáp ứng được nhu cầu về các tài liệu tiếng Hàn đa dạng của giáo viên tiếng Hàn.


새로운 누리-세종학당 웹사이트에서 한국어 학습자와 교원들이 간단한 검색으로 원하는 멀티미디어 교육 자료를 바로 구할 수 있도록 사용자별 맞춤형 정보 검색 시스템을 구축했다. 또한, 세계 곳곳에서 운영되고 있는 세종학당의 실시간 소식도 한눈에 볼 수 있다.

 

Website mới được sửa lại của Trung tâm Sejong –nuri cũng xây dựng hệ thống kiểm tra thông tin phù hợp với từng đối tượng sử dụng để học người học và giáo viên có thể tự tìm kiếm được những tài liệu đa dạng mà mình muốn. Ngoài ra, người học cũng có thể tìm thấy những thông tin của Trung tâm Sejong – nuri vào thời gian thực tại khắp nơi trên thế giới.


문화부는 35개국 75개소에서 운영되고 있는 세종학당에서 제공하는 오프라인 학습 외에도 온라인 상에서도 누리-세종학당을 통해 한국어 학습자와 교원이 한국어 및 한국 문화 교육 정보를 쉽게 구할 수 있도록 교육 현장에서 필요로 하는 알찬 자료를 꾸준히 누리집에 담을 계획이다.

 

Ngoài 75 cơ sở tại 35 quốc gia mà Trung tâm Sejong-  nuri  đang triển khai việc đào tạo tiếng Hàn  tại chỗ, Bộ Văn hóa còn có kế hoạch thông qua website mới được sửa lại của Trung tâm Sejong – nuri sẽ tiếp tục cung cấp thêm nhiều tài liệu bổ ích mà quốc gia có người học tiếng Hàn cần thiết  tại “Ngôi nhà Thế giới” để người học và giáo viên có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về tiếng Hàn và văn hóa, giáo dục của Hàn Quốc.

 

Theo: Korea.net